24 kwietnia 2020

Komunikat – zmiana planu lekcji

Informujemy, że od dnia 27.04.2020r. nastąpi korekta planu lekcji ze względu na zakończenie nauki klas IV.