5 listopada 2023

5bs, 5cs i 5ds w PGE Energia Ciepła S.A.

Nasi uczniowie z klas 5CS Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, 5BS Technik Elektryk oraz 5DS Elektronik mieli możliwość zwiedzania zakładu PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Tam mogli przyjrzeć się różnym metodom produkcji prądu elektrycznego w kogeneracji, czyli produkcji energii elektrycznej i ciepła. Szczególnie przetwarzanie odpadów komunalnych w ITPOE (Instalacji termicznego przetwarzania odpadów), które stanowią ważne źródło energii w naszym regionie.

Następnie odwiedziliśmy MPWIK, gdzie uczniowie mieli szansę zapoznać się z procesem oczyszczania ścieków i dowiedzieć się, jak wytwarza się biogaz z odpadów ściekowych dzięki któremu ten zakład jest samowystarczalny energetycznie To edukacyjna podróż, która pozwoliła naszym uczniom zrozumieć, jakie innowacje pomagają w produkcji energii i dbałości o nasze środowisko! #zespółszkółenergetycznych #pge#mpwik#EnergetykaOdnawialna#OczyszczanieŚcieków#Nauka