2 stycznia 2020

XXVIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

XXVIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W eliminacjach szkolnych w dniu 06.12.2019 wzięło udział pięciu uczestników z klas pierwszych. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań. Po dogrywce, najwięcej punktów zdobył Adrian Przeszłowski i to  właśnie on reprezentował szkołę w etapie rejonowym. W dniu 13.12.2019 w Medyczno- Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Warzywnej  młodzież ze szkół podstawowych i średnich zmagała się z kolejnym testem o wyższym stopniu trudności. Podczas kiedy jurorzy pracowali nad poprawą  prac, opiekunowie i uczestnicy olimpiady mogli obejrzeć pracownie specjalistyczne i zobaczyć jak przyszłego zawodu uczą się słuchacze szkoły (np. na czym polega masaż czekoladowy) oraz spotkać się ze znanym w Polsce specjalistą od ziołolecznictwa.