3 września 2019

Wychowawcy klas

1As POSP

technik informatyk

Paweł Kuca

1Bs POSP

t. elektryk

Jolanta Szeremeta Szczurek

1Cs POSP

OZE

Renata Durska

1Ds POSP

t. elektryk/t. elektronik

Joanna Cyran Dzioch

1Es POSP

t. elektronik

Barbara Pelczar 

1Fs POSP

t. fotografii i multimediów

Ewa Grońska

1Ag POGIM

technik informatyk

Renata Czopik

1Bg  POGIM

t. elektryk

Grażyna Pełdiak

1Cg  POGIM

OZE

Tomasz Kasprzyk

1Dg POGIM

t. elektronik

Mariusz Pilecki

1Fg  POGIM

t. fotografii i multimediów

Paweł Wiśniewski

2AT

technik informatyk

Halina Konkol

2BT

t. elektryk/t. elektronik

Dorota Malicka

2CT

technik informatyk/OZE

Sylwia Sagan Magoń

2FT

t. fotografii i multimediów

Beata Nierojewska

3AT

technik informatyk

Elżbieta Smela

3BT

t. elektryk/t. elektronik

Andrzej Kłusek

3CT

technik informatyk

Agnieszka Mandzelowska

3FT

t. fotografii i multimediów

Barbara Kucharczyk Nowak

4AT

technik informatyk

Paweł Łapiński

4BT

technik elektryk

Barbara Dziwik

4CT

technik informatyk/OZE

Edyta Mazur

4FT

fototechnik

Magdalena Kuryłowicz