5 kwietnia 2019

Informacja o możliwym strajku nauczycieli

Szanowni Państwo!

W referendum strajkowym zdecydowana większość nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych zadeklarowała przystąpienie do strajku w dniu 8 kwietnia 2019r. W związku z powyższym prawdopodobnie od tego dnia nie będziemy mogli realizować zajęć dydaktycznych i dydaktyczno- wyrównawczych dla uczniów technikum, ZSZ i gimnazjum.

Jednocześnie pragniemy poinformować rodziców uczniów klas III GIMNAZJUM , iż prowadzimy wszelkie możliwe działania, aby egzamin gimnazjalny odbył się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. O ostatecznej decyzji w tej sprawie zostaną państwo poinformowani w dniu 8 kwietnia  w godzinach popołudniowych.