28 marca 2019

Wręczenia nagród dla najlepszych uczestników „EUROELEKTRY”

W dniu 26 marca 2019r. zostały wręczone nagrody i listy gratulacyjne dla najlepszych uczestników zawodów II stopnia XXI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”, które odbyły się w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie 4 stycznia 2019r.

Nagrody ufundowane w łącznej kwocie 1.500 zł przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa otrzymali: Paweł Knap oraz Mateusz Turek uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, nauczyciele przygotowujący uczniów do w/w olimpiady oraz dyrektor szkoły.

Nagrody wręczył pan Marcin Kaniuczak z-ca Przewodniczącego Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wśród zaproszonych gości byli: Przewodnicząca Komisji Konkursowej pani dr inż. Jadwiga Płoszyńska – pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej oraz pan Bolesław Pałac wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich – przedstawiciel organizatora olimpiady.