11 marca 2019

Zapytanie ofertowe: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka hiszpańskiego

Zapytanie ofertowe: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka hiszpańskiego w wymiarze 26 godzin lekcyjnych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania kulturowego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla 1 grupy 16 osobowej w ramach programu Erasmus+ projektu pn. “Fotograf i marketing idą w parze”

Załączniki

oferta_hiszpanski
Data: 2019-03-14, rozmiar: 4 MB