13 marca 2018

Wręczenie nagród dla najlepszych uczestników zawodów II stopnia XX edycji Olimpiady „EUROELEKTRA”

W dniu 5 marca 2018r. zostały wręczone nagrody i listy gratulacyjne dla najlepszych uczestników zawodów II stopnia XX edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”,  które odbyły się w naszej szkole 8 stycznia 2018r.

Nagrody ufundowane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa otrzymali:

  • w grupie elektrycznej – Krzysztof Nowak uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie
  • w grupie elektronicznej – Dawid Wcisło uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
  • w grupie teleinformatycznej – Mateusz Gigoń uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Nagrody otrzymali także nauczyciele przygotowujący uczniów do w/w olimpiady.

Nagrody wręczył p. Grzegorz Dubik Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wśród zaproszonych gości był p. Bolesław Pałac prezes Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich – przedstawiciel organizatora olimpiady.