2 lutego 2018

Zapytanie ofertowe: Dostawa butów (30 sztuk) i spodni roboczych (11 sztuk) dla uczniów wg. podanej specyfikacji w ramach realizacji programu Erasmus+ pn. “Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii” finansowanego ze środków EFS

Pełna treść zapytania – plik *.pdf