2 lutego 2018

Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie uczniów i opiekunów wyjeżdżających do Niemiec w ramach realizacji programu Erasmus+ pn. “Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii” finansowanego ze środków EFS

Pełna treść zapytania – plik *.pdf