1 lutego 2018

Porozumienie inicjujące współpracę pomiędzy PGE Dystrybucja o. Rzeszów i ZSEn

Porozumienie inicjujące współpracę pomiędzy PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów i  Zespołem Szkół Energetycznych podpisali 30 stycznia Władysław Turek – Dyrektor Generalny O. Rzeszów oraz Irena Jamróz – Dyrektor szkoły.

Celem porozumienia jest potwierdzenie wspólnego zainteresowania stron działaniami na rzecz aktywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz promowanie działalności prowadzonej przez PGE Dystrybucja.

Dokument ten stanowi  realizację rekomendowanego przez Zarząd Spółki programu rozwoju kadr oraz zapobieganiu powstawania tzw. luki pokoleniowej i kompetencyjnej w grupie elektromonterów i kadry inżynieryjno-technicznej w PGE Dystrybucja.

Dyrektor Władysław Turek zaznaczył: Dobrze, że w obszarze edukacji nastąpił swoisty powrót do szkół branżowych i profili technicznych. Chcielibyśmy, żeby młodzież podejmowała naukę zawodu w takich placówkach w kraju, a nie za granicą, a po uzyskaniu zawodu podejmowała pracę w firmach takich, jak nasza. Konsekwentne długofalowe działanie zapewne przyczyni się do likwidacji tzw. luki pokoleniowej wśród naszej kadry technicznej.

Natomiast Dyrektor Irena Jamróz dodała: Obserwuję wzrost zapotrzebowania firm z branży energetycznej na wysokiej klasy fachowców: techników elektryków i energetyków. Zachętą do wyboru tego profilu kształcenia może być fakt, że już teraz mamy dobrze wyposażone pracownie techniczne, choć z drugiej strony zaczyna brakować kadry nauczycielskiej. Mam nadzieję, że to porozumienie stanowić będzie zaczątek swoistej promocji tych zawodów i umożliwi nam różnorodne formy współpracy. Uważam, że dla młodych ludzi zdobycie konkretnego  zawodu może mieć niebagatelne znaczenie  na całe życie.

Podpisane porozumienie stanowi formalne przypieczętowanie współpracy, która funkcjonowała pomiędzy O. Rzeszów i szkołą od wielu lat np. podczas realizacji dni otwartych szkoły czy konferencji o tematyce energetycznej.

Ważnym aspektem porozumienia jest wyrażenie woli obu stron do prowadzenia działań w kierunku podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji przyszłej kadry technicznej w dziedzinie elektroenergetyki  niezbędnych na rozwijającym się rynku pracy. Ustalono, że współpraca między stronami, w kwestii kreowania nowoczesnego szkolnictwa zawodowego i dostosowania kwalifikacji absolwentów, realizowana będzie poprzez wsparcie merytoryczne, dydaktyczne i szkoleniowe w szczególności poprzez:

  • wzajemne wsparcie organizacji zajęć edukacyjnych, zawodowych w zawodzie technik elektryk, technik energetyk oraz organizację wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i naukowym,
  • promocję szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych rozwiązań technicznych,
  • organizowanie wykładów, pokazów, warsztatów i konferencji o tematyce elektroenergetycznej,
  • wspólną organizację targów edukacyjnych, Dni Otwartych Zespołu Szkół Energetycznych,
  • wspólną organizację konkursów o tematyce elektryczno-energetycznej.