22 grudnia 2017

Kacper Kądziela stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Gratulacje dla kolegi z IIat, który we wtorek 19 grudnia z rąk Pani Wojewody i Pani Kurator odebrał decyzję o przyznaniu Stypendium Prezesa Rady Ministrów.