14 grudnia 2017

Konkurs plastyczny: DACH Länder sind sehenswert – wyniki

Celem konkursu było zapoznanie z walorami krajoznawczymi Niemiec, Austrii i Szwajcarii, rozwijanie uzdolnień plastycznych młodzieży, wyobraźni, umożliwienie im zaprezentowania artystycznych i twórczych umiejętności, motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób

Komisja w składzie: p.M.Polek, E.Smela i W.Myśliwiec, wyłoniła zwycięzców, którymi zostali uczniowie:

I miejsce – Natalia Rabczak – I at
II miejsce – Amelia Kyc – III a
III miejsce – Kamila Kuter – III a

W dniu 12 grudnia 2017 r. pani Dyrektor Irena Jamróz wręczyła dyplomy i nagrody laureatkom

konkursu.