15 listopada 2017

Pamiętamy! Złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar zbrodni dokonanej przez Niemców w 1943r.

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”
Ks. Jan Twardowski

11 listopada grupa uczennic z klasy IIIb i IIc gimnazjum udała się pod opieką pań Marty Polek i Aliny Kolbusz pod pomnik upamiętniający miejsce zbrodni dokonanej przez Niemców w 1943r. na 44 mieszkańcach wsi Staroniwa ( dzisiejsza dzielnica Rzeszowa). Zbrodni tej dokonano w odwecie za uszkodzenie podstacji transformatorowej zlokalizowanej przy dzisiejszej ulicy Bohaterów. Delegacja szkoły zapaliła przy pomniku białe i czerwone znicze.

Następnie grupa udała się na pobliski cmentarz przy ulicy Witosa. Tam również zapalono  na grobach znicze i odmówiono modlitwę za zmarłych.