11 października 2017

Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
odbędzie się 24 października 2017
na lekcji nr 2, o godz.8.50 w sali 9

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o zgłaszanie się do pani M.Polek nauczycielki j.niemieckiego do dnia 19 października br.

Regulamin konkursu o krajach niemieckojęzycznych Gimnazjum

Cel główny:
– poszerzanie wiedzy związanej z krajami niemieckojęzycznymi;
– rozbudzanie zainteresowania kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego;
– stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji;
– przybliżenie geografii, historii, systemu politycznego, kultury i innych ciekawostek dotyczących krajów D‐A‐CH‐L;
– stworzenie możliwości udziału w konkursie wszystkich uczniów bez względu na stopień opanowania języka.

Cele szczegółowe:
– przybliżanie kultury, tradycji i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych;
– poznawanie specyfiki kulturowej i realioznawczej krajów niemieckiego obszaru językowego;
– rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultur krajów niemieckojęzycznego obszaru językowego;
– kształtowanie tolerancji wobec innych kultur.

ZASADY KONKURSU
Konkurs odbędzie się w języku polskim (ewentualnie niektóre nazwy, np. typowych potraw lub nazwy geograficzne będą w języku niemieckim) .

Konkurs polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zestawu zadań zamkniętych dotyczących wiedzy o krajach niemieckojęzycznych w czasie jednej godziny lekcyjnej. W teście będą podane możliwe odpowiedzi, spośród których trzeba będzie wybrać poprawną odpowiedź. Pytania konkursowe sformułowane będą w języku polskim.

Każdy uczestnik otrzyma nagrodę w postaci oceny. Uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają wyróżnienie w postaci oceny celującej oraz dyplomy.

Termin konkursu – 24 października 2017r. godz.8.50 sala 9

ZAGADNIENIA
Zakres konkursu obejmuje wiadomości z historii, geografii, polityki, sportu oraz kultury krajów niemieckojęzycznych.
• Mapy i flagi krajów niemieckojęzycznych
• Stolice państw, powierzchnia, ludność
• Symbole tablic rejestracyjnych
• Podział administracyjny / Landy/ Kantony
• Szczyty górskie
• Rzeki
• Największe miasta
• Gospodarka/gałęzie/rozwój
• Dostęp do morza
• Miasta portowe
• Uniwersytety ( znane/ najstarsze)
• Katedry ( znane)
• Prezydent/ Kanclerz
• Hitler/ kapitulacja Niemiec
• Mur berliński
• Zjednoczenie Niemiec
•Znane niemieckie firmy
• Marki samochodowe
• Znani wynalazcy i wynalazki
• Języki urzędowe w Szwajcarii
• Znane postacie: film, literatura, muzyka, nauka, sport, polityka ‐ m.in. A. Einstein, W. Röntgen, J.W. von Goethe, F. Schiller, K. Adenauer, A. Merkel, W.A. Mozart, J.S. Bach, H. Böll, G. Grass, S. Amman, H. Klum, S. Graf, M. Schumacher, E. Kant, F. Potente, M. Luther, M. Dietrich, L.v.Beethoven

Zapraszam do licznego udziału!