9 października 2017

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący:
Szymon Tyczyński 3bt

Wiceprzewodnicząca:
Isabella Kominko 3c

Sekretarz:
Paulina Kopeć 2ft

Sekcja rozrywkowa:
Bartosz Ziobro 2a
Oliwia Przywara 2b
Wiktor Wójcicki 2d
Marcin Kruczek 3bt

Sekcja dekoracyjna: 
Julia Szwagiel 2e
Rafał Złamaniec 2a
Natalia Zimińska 1ft
Sara Prędka 1ft

Sekcja porządkowa:
Maciej Papuziński 3b
Maksymilian Celtner 3b
Piotr Jaskuła 2c

Sekcja charytatywna:
Natalia Szaro 2b
Martyna Gudyka 2d

Sekcja fotograficzna:
Korneliusz Kula 3c
Kornelia Sądel 3c