26 września 2017

Konkurs „Autorzy i ich książki”

Konkurs „Autorzy i ich książki ”odbył się podczas wycieczki klas pierwszych Do Tuszowa Narodowego  i Rzemienia. Zadanie konkursowe polegało na połączenie 30 tytułów z 28 nazwiskami autorów. Wśród twórców znaleźli się C.L.Levis, J.K.Rowling, J.R.R.Tolkien, M. Musierowicz i inni. Reprezentacje klas mogli wspomagać wychowawcy. W przypadku takiej samej liczby punktów przewidziane były pytania dodatkowe. Okazało się, że najwięcej punktów zdobyła klasa 1bt ,a drugie miejsce zajęli uczniowie z 1ft. Wysiłek zwycięzców został nagrodzony drobnymi upominkami. W kolejnej edycji konkursu, jeśli będzie …  zgodnie z sugestiami uczestników pytania będą łatwiejsze 😉