18 czerwca 2017

Wycieczka nauczycieli: Jura Krakowsko – Częstochowska

W dniach 10-11 czerwca nauczyciele Energetyka podziwiali skarby Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Odwiedzili zamki w Mirowie i Bobolicach, przechodząc “po drodze” przez tzw. Skałki Mirowskie. W niedzielę zwiedzali piękny Zamek Ogrodzieniec oraz Dolinę Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym.
jura