22 maja 2017

Konkurs “MAM POMYSŁ”

Konkurs “MAM POMYSŁ” na samodzielnie wykonaną pracę praktyczną – działający model z zakresu techniki jest wspólnym przedsięwzięciem szkoły i Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Energetyków Polskich, pod Patronatem Honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Adresatem konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych Podkarpacia, a jego celem jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowanie techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych, umiejętności samokształcenia, stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa.

Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2016/2017, które mogą być wymieniane na świadectwie szkolnym (Zarządzenie Nr 11/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty) i punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

W bieżącym roku szkolnym na konkurs zgłosił się 1 uczeń Patryk Feret z Gimnazjum Nr 5 z Rudnej Wielkiej.
Uczeń przedstawił 2 prace:
• Przenośną maszynę do popcornu
• Mini piłę przeznaczoną do przecinania drobnych materiałów

W związku z powyższym decyzją Komisji Konkursowej uczeń oraz jego opiekun w dniu 28.04.2017r. otrzymali nagrody ufundowane przez Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie o łącznej wartości 300 zł.

Do gratulacji dołączyła się p. Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty życząc Organizatorom satysfakcji z podejmowanego przedsięwzięcia, a uczestnikowi konkursu, by stał się on źródłem inspiracji do dalszej pracy.

konkurs