2 marca 2017

Środki z Fundacji PGE

Mamy powody do radości – otrzymaliśmy z Fundacji PGE w Warszawie blisko 25.000 zł. na doposażenie nowej Pracowni montażu i konserwacji urządzeń oraz systemów energii odnawialnej niezbędnej do kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz na modernizację pracowni instalacji elektrycznych dla zawodów technik elektryk i elektryk.

DSC_1919

DSC_1924>

DSC_1927 >

DSC_1929