11 stycznia 2016

Projekt: Budujemy dom samowystarczalny energetycznie, czyli … jedziemy do Hiszpanii !!!

Informacja nt Projektu “Budujemy dom samowystarczalny energetycznie”

Projekt “Budujemy dom samowystarczalny energetycznie” będzie finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W projekcie uczestniczyć będą uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 32 uczniów, w roku 2016 – 16 uczniów; w roku 2017 – 16 uczniów. Kryteria dostępu przewidują m.in.: rozmowę kwalifikacyjną z języka angielskiego, średnia ocen z przedmiotów zawodowych, frekwencja, sytuacja materialna. Każdy z uczniów w ramach realizacji projektu weźmie udział w dwutygodniowym szkoleniu w Sevilli dotyczącym budowy domów samowystarczalnych energetycznie oraz tzw. inteligentnych domów. Na zakończenie szkolenia uczniowie otrzymają certyfikaty EuroPass Mobility. Każdemu wyjazdowi uczniów będzie towarzyszyć dwóch nauczycieli/opiekunów. Pierwszy wyjazd zaplanowano w terminie 1.05.2016r. – 14.05.2016r., natomiast drugi wyjazd w terminie 12.03.2017r.-25.03.2017r.

Ponadto w projekcie weźmie udział 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Energetycznych. Będą oni uczestniczyć w pięciodniowym szkoleniu w Sewilli o tematyce związanej z energią odnawialną. Również w ramach wymiany wiedzy poprowadzą jednodniowie szkolenie dotyczące tworzenia aplikacji do zarządzania inteligentnym domem. Wyjazd zaplanowano w okresie ferii zimowych tj. 22.01.2017r. – 28.01.2017r.

W ramach projektu przewidziano także akcję promocyjną związaną z rekrutacją do projektu, jak również z poinformowaniem środowiska lokalnego o realizowanym projekcie. Budżet projektu wynosi 69254,00€. Łącznie w projekcie weźmie udział 44 osoby.

Pliki:

Deklaracja, kwestionariusz, oświadczenie – plik *.pdf

Harmonogram działań – plik *.pdf

Kryteria dostępu do udziału w projekcie – plik *.pdf

Regulamin rekrutacji – plik *.pdf

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

sewila6< sewila5 sewila4 sewila3 sewila2 sewila1