30 marca 2014

Konkurs przyrodniczo – plastyczny dla uczniów gimnazjum: Jak Ty to widzisz?

Wyniki konkursu

LAUREACI

1. miejsce Małgorzata Jurek – Gimnazjum w Głogowie Małopolskim
2. miejsce Patrycja Wąsik – Gimnazjum w Głogowie Małopolskim
3. miejsce Gabriela Rogala – Zespół Szkól w Rudnej Wielkiej

WYRÓŻNIENIA

1.miejsce Aleksandra Guzek – Gimnazjum w Głogowie Małopolskim
2.miejsce Julia Szczupaj – Gimnazjum w Głogowie Małopolskim

GALERIA PRAC

[-] Galeria prac konkursowych >>

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie.

2. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w Rzeszowie i okolicy.

3. CELE KONKURSU

– upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych,
– rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi, rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży otaczającym światem: zjawiskami zachodzącymi wokół nas, techniką, osiągnięciami nauki…,
– ujawnianie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
– pobudzanie twórczego myślenia,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– zachęcanie do współzawodnictwa.

4. ZASADY KONKURSU

– Konkurs odbywa się w roku szkolnym 2013/2014 jako kontynuacja konkursu z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Energetycznych;
– Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej jedno z wymienionych pojęć: pustynia, prąd elektryczny, podwodny świat, powietrze:

Informacje podstawowe:
– Praca w formacie A3;
– Technika dowolna;
– Uczestnik przesyła lub dostarcza pracę (do 30 kwietnia 2014r.) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres:
Zespół Szkół Energetycznych
ul. J. Dąbrowskiego 66a
35-036 Rzeszów
z dopiskiem „Konkurs przyrodniczo-plastyczny”;
– Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę;
– Ogłoszenie konkursu następuje w formie pisemnej – przekazanie informacji do szkół gimnazjalnych;

– Ocena prac odbywać się w trzech etapach:
– Głosowanie internautów,
– Ocena prac pod względem merytorycznym – dokonuje komisja złożona z nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ZSEn;
– Ocena wartości artystycznej prac – dokonuje komisja złożona z ekspertów zaproszonych przez organizatorów konkursu;

Konkurs trwa od 1 kwietnia do 31 maja 2014r.:
– 1 kwietnia 2014r. – ogłoszenie konkursu;
– do 30 kwietnia 2014r. – zbieranie prac konkursowych, decyduje data stempla pocztowego;
– po 30 kwietnia 2014r. – publikacja prac konkursowych na stronie internetowej ZSEn;
– maj 2014r. – głosowanie internautów;
– 6 czerwca 2014r. – wyłonienie laureatów konkursu, ogłoszenie wyników;
– czerwiec 2014r. – uroczyste wręczenie nagród.

5. NAGRODY

Przewiduje się nagrody i wyróżnienia:

– Dyplomy;
– Nagrody rzeczowe w postaci akcesoriów komputerowych i plastycznych.

Załącznik – karta zgłoszeniowa – plik MS Word