12 lutego 2014

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 15 stycznia 2014 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. W konkursie wzięło udział 32 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”.

Wszyscy uczestnicy etapu regionalnego zostali nagrodzeni dyplomami uczestnictwa oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

Reprezentanci naszej szkoły zostali wyłonieni wcześniej w zawodach szkolnych zorganizowanych w grudniu ubiegłego roku. Przygotowaniami do obecnych zawodów jak i do tych szkolnych zajmowali się Pani Magdalena Kuryłowicz i Pan Sławomir Lampart.