17 stycznia 2014

XVI edycja Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej “EUROELEKTRA”

W dniu 10 stycznia 2014r. w naszej szkole odbyły się zawody okręgowe XVI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Po raz kolejny gościliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i małopolskiego.Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski.

Zespół Szkół Energetycznych reprezentowało 3 uczniów w grupie elektrycznej, z Rzeszowa łącznie startowało 7 uczniów.

Celem olimpiady jest:

– podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
– pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i elektronika,
– upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
– współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
– nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zadania konkursowe wszystkich szczebli przygotowuje oraz sprawdza prace uczestników Rada Naukowa Olimpiady, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy oraz specjaliści praktycy w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji.

Zawody okręgowe trwają 2 godziny. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele przedmiotów zawodowych podkarpackich szkół, przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej.

W historii Olimpiady uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie dwukrotnie osiągali największe sukcesy: w 2000 roku uczeń Artur Ruszel został finalistą, a w 2006 roku uczeń Michał Motowidło został laureatem Olimpiady.

Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie jest po raz ósmy organizatorem zawodów okręgowych.

„EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego Kwalifikacje zawodowe oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunki zgodne z profilem olimpiady.