20 października 2007

Śladami sławnych ludzi podkarpacia

Praca nad projektem rozpoczęła się we wrześniu 2007 r. i trwa do 10 listopada 2007. 
W ramach projektu zrealizowano następujące sesje:
1. Charakterystyka geograficzna rejonu Podkarpacia – mgr A. Bober
2. Wizja świata w malarstwie Z. Beksińskiego – mgr M. Ciąpała
3. Z Wielopola w świat, czyli o życiu i twórczości T. Kantora – mgr M. Ciąpała
4. Wkład I. Łukasiewicza w rozwój przemysłu naftowego – mgr H. Konkol
5. I. Krasicki – książę poetów – mgr K. Paszkowska
6. A. Fredro – mistrz komedii – mgr K. Paszkowska
7. Wielcy ludzie kościoła katolickiego związani z Podkarpaciem – ks. mgr W Stokłosa
8. M. konopnicka nie tylko dla najmłodszych – mgr J. Szeremeta
9. Poeta – wykrzyknik ulicy – o twórczości poetyckiej J. Przybosia

Zorganizowano również tematyczną wystawę związaną z projektem w sali 27.

W dniach 17-19.X.2007 odbędzie się wycieczka dla wytypowanych przez wychowawców uczniów z klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Trasa wycieczki:

I dzień
Wyjazd z Rzeszowa o godz. 8.00 z parkingu przy ul. Pułaskiego. Przyjazd do Gwoźnicy (zwiedzanie: dom-muzeum J. Przybosia, grób na cmentarzu, wzgórze Patra). Przyjaz do Dubiecka – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego, gdzie urodził się I. Krasicki. W Dubiecku przez pewien czas przebywał A. Fredro a F. Karpiński napisał koledę “Bóg się rodzi”. Przejazd do Przemyśla – tu narodził sie polityk Z. Brzeziński, Artur Malawski (tablica pamiątkowa na kamienicy) dyrygent i kompozytor, działał biskup A. Pelczar, którego relikwie są w przemyskiej katedrze. Pracował tu dr Wreigl wynalazca szczepionki na tyfus. Godz. 13.00 obiad w barze “Barcelonka” w Przemyślu. Następnie przejazd do Krasiczyna – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego, miejsca urodzenia kardynała A. Sapiechy. Przyjazd do Sanoka – zwiedzanie muzeum historycznego znajdującego się w zamku, który był własnością Sonki, żony Wł. Jagiełły i miejsce jego ślubu z Elżbietą Granowską. Znajduje się tam również galeria obrazów Z. Beksińskiego. Odwiedzenie grobu Z. Beksińskiego na sanockim cmentarzu. Oglądnięcie w centrum miasta pomnika Grzegorza z Sanoka (pierwszego polskiego humanisty) dłuta Koniecznego. Nocleg w Sanoku w Domu Turysty.

II dzień
Po śniadaniu wyjazd do Komańczy – zwiedzanie klasztoru nazaretanek (izba pamięci kardynała S. Wyszyńskiego). Przejazd przez Rymanów, gdzie urodził się Izydor Rabi fizyk jądrowy laureat nagrody Nobla. Przyjazd do Dukli – zwiedzanie zespołu klasztornego bernardynów, gdzie znajdują się relikwie św. Jana z Dukli. Obiad w zajeździe “Galicja” w Dukli. Wyjazd do Bóbrki – zwiedzanie muzeum przemysłu naftowego im. I. Łukasiewicza. Przejazd przez Zręcin – odwiedzenie grobu I. Łukasiewicza na miejscowym cmentarzu, wybudowanej przez niego szkoły oraz kościoła parafialnego pod wezwaniem św. biskupa Stanisława, którego był fundatorem. Przyjazd do Żarnowca – zwiedzanie XVIII w. dworku ofiarowanego przez naród M. Konopnickiej na XXV lecie pracy twórczej. Nocleg w Krośnie w zajeździe “Tita”.

III dzień
Po śniadaniu zwiedzanie muzeum lamp naftowych w Krośnie. Przejazd do Odrzykonia – zwiedzanie ruin zamku Kamieniec będącego wianem Z. Skarbkowej żony A. Fredry – inspiracja “Zemsty”. Przejazd przez Broniszów – miejsce urodzenia sławnego chemika Olszewskiego. Przyjazd do Wielopola Skrzyńskiego – zwiedzanie muzeum poświęconego Kantorowi. Obiad w zajeździe “Pod Górą Ropczycką”. Powrót do Rzeszowa w godzinach popołudniowych.

Opiekunami uczniów podczas wycieczki są:

  • mgr Maciej Leś – kierownik wycieczki
  • mgr Krystyna Paszkowska – koordynator projektu
  • mgr Jolanta Szeremeta
  • mgr Anna Bober
  • mgr Krystyna Trojnar
  • ks. mgr Wacław Stokłosa

Po zakończeniu wycieczki zostanie zorganizowana wystawa albumów, fotografii, pamiątek z wycieczki a także sesja dotycząca wspomnień uczniów, dyskusja, konkurs tematyczny związany z trasą wędrówki i postaciami sławnych ludzi Podkarpacia.


« powrót