26 lutego 2024

Spotkanie pt. “JAK ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z RYNKIEM PRACY”

Uczniowie klas V ZSEn w Rzeszowie uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych przez WUP w Rzeszowie w ramach doradztwa zawodowego prowadzonego w Naszej szkole pt.; JAK ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z RYNKIEM PRACY. Dzięki tym zajęciom uczniowie zapoznali się z ofertą szkoleń prowadzoną przez WUP , istniejącymi formami zatrudnienia, wsparciem oferowanym ze strony urzędu , co pozwoli im w przyszłości zaistnieć na rynku pracy w Polsce i zagranicą.