14 czerwca 2023

Jedziemy w Świat!

Erasmus+, w ramach przyznanej naszej szkole Akredytacji otrzymaliśmy kolejną transzę środków finansowych na organizację wyjazdów na zagraniczną praktykę w roku szkolnym 2023/2024,