16 marca 2023

Ogólnopolski konkursu języka angielskiego ‘FORGET- ME- NOT’ pod patronatem czasopisma ‘Języki obce w szkole’

Ogólnopolski konkursu języka angielskiego ‘FORGET- ME- NOT’ pod patronatem czasopisma ‘Języki obce w szkole’.

Edycja wiosenna 2023 odbędzie się w kwietniu, w formie online. Opłata 12 zł 50 gr. od ucznia. Chęć udziału proszę zgłosić poprzez dziennik lub Teams do P. Barbary Kucharczyk – Nowak  do dnia 20.03.2023 do godz.18.00.

Szczegóły na stronie https://filotimo.pl/