12 marca 2023

Informacje w sprawie finału konkursu „STAWIAM NA ZIELONE”

Informujemy, że finał konkursu „STAWIAM NA ZIELONE” odbędzie się 21 marca 2023 r. w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, ul. W. Pola 1 według poniższego harmonogramu:

8.00 – 8.20

  • rejestracja uczestników finału (test wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii),

8.20 – 8.30 

  • powitanie zaproszonych gości, uczestników finału oraz ich opiekunów,

8.30 – 9.30

  • test wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii,

9.30 – 10.30

  • ocena testów przez komisję konkursową,
  • prezentacja domu samowystarczalnego energetycznie przez uczniów Zespołu Szkół Energetycznych dla zaproszonych gości, uczestników testu wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii oraz laureatów w kategorii pracy artystycznej o tematyce nawiązującej do odnawialnych źródeł energii,
  • prezentacja prac konkursowych z kategorii pracy artystycznej o tematyce nawiązującej do odnawialnych źródeł energii,

10.30 – 11.00

  • ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu na samodzielne wykonaną pracę artystyczną (zdjęcie, plakat) o tematyce nawiązującej do odnawialnych źródeł energii odbyło się 6 marca 2023 r. Komisja konkursowa wyłoniła  zwycięzców i laureatów. Zostaną oni wraz z opiekunami poinformowani i zaproszeni na dzień 21 marca 2023 r. na godz. 9.30 na uroczystość wręczenia nagród do Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Pozostałym uczestnikom konkursu dyplomy za udział w konkursie zostaną dostarczone do szkół do których uczęszczają.

 

W imieniu organizatorów

Dyrekcja

Zespołu Szkół Energetycznych

w Rzeszowie