7 listopada 2022

Wypominki Szkolne

3 listopada delegacja naszej szkoły wraz z ks. Michałem Gierutem MS wzięła udział w Wypominkach Szkolnych, które odbyły się w kościele p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie. Mszy świętej oraz modlitwom w intencji zmarłych nauczycieli, uczniów i pracowników szkół Rzeszowa i okolic przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski.

W koncelebrze wzięli udział katecheci oraz księża pracujący w Kurii Diecezjalnej. W procesji z darami delegacje poszczególnych szkół złożyli listy z imionami zmarłych nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły związanych z ich szkołą. Uroczystość zakończyła procesja żałobna z modlitwą za zmarłych.

W czasie homilii ks. bp. Edward Białogłowski powiedział m. in. “… Troska o szkołę i jej jakość nie może być złożona tylko w ręce polityków. Pierwszymi, niezbywalnymi wychowawcami i to wychowawcami nie do zastąpienia, są rodzice dbający o swoje dzieci poprzez formację ludzką, intelektualną, ale także moralną i religijną. Wszyscy pozostali jesteśmy pomocnikami rodziców, których Pan Bóg obdarzył życiem swoich dzieci i których zobowiązuje, aby przyjmując te dzieci, dbali o ich dobre uformowanie, dobre wychowanie…”.

Zaznaczył również, że “…Pan Jezus często przypomina nam, że trzeba czuwać, by mądrze dbać o swoje życie, żeby mądrze iść z Nim, bo On jest drogą do pełni życia. Dzisiaj chcemy wyznać wiarę, że życie nie kończy się w grobie, życie się tylko zmienia. Chcemy dzisiaj nieść pomoc tym wszystkim, którzy byli związani z naszymi szkołami, a którzy znaleźli się w czyśćcu i mają plamy, które trzeba usunąć ze swojej duszy. Prosimy również Boga, by nasza rodzina, nasz dom, ale także nasza szkoła bardziej kojarzyła się z niebem, a niebo to kraina radości i szczęścia. Nasze środowiska będą taką krainą szczęścia im więcej miłości w naszych sercach, im więcej zapału do czynienia dobra oraz im więcej gotowości do służby…