24 października 2022

Akademia pt.: “Praktycznie zagranicznie – Erasmus+ 2022”


W dniu 20 października w naszej szkole odbyła się Akademia pt.: “Praktycznie zagranicznie – Erasmus+ 2022”. Celem Akademii było podsumowanie zrealizowanych w ostatnim roku szkolnym przez ZSEn projektów finansowanych z programu Erasmus+: 1. W ramach konsorcjum projekt nr 2021-1-PL01-KA124-VET-000021185; 2. w ramach Akredytacji dla ZSEn projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012124.

Wśród zaproszonych gości byli: Sz. P. Mirosław Kwaśniak – Wiceprzewodniczący RM Rzeszowa oraz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty RM Rzeszowa, Sz. P. Elżbieta Wolan – przedstawiciel Podkarpackiego KO, Sz. P. Andżelika Bubicz – przedstawiciel UM Rzeszowa, Sz. P. Stanisław Augustyn – prezes firmy EDU-IT –  lidera konsorcjum, w którym nasza szkoła również uczestniczy.

Podczas Akademii, nasi uczniowie i nauczyciele, uczestnicy mobilności zagranicznych, podzielili się swoimi wrażeniami z uczniami klas 3.

Wśród krajów w jakich odbywały się praktyki zagraniczne należy wymienić: Hiszpanię, Włochy i Portugalię, łącznie grupa 35 uczniów i 5 nauczycieli uczestniczyła w minionym roku szkolnym w zagranicznych praktykach.

Akademię uświetnił występ naszego szkolnego zespołu muzycznego. Wszystkim serdecznie dziękujemy. W przyszłym roku szkolnym odbędą się kolejne wyjazdy, do udziału w których już dzisiaj zapraszamy uczniów naszej szkoły. Więcej szczegółów dotyczących kolejnych wyjazdów zostanie podanych przed wakacjami.

Galeria zdjęć na FB >>