26 stycznia 2022

Zdalne nauczanie

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. zajęcia prowadzone będą zdalnie za pomocą aplikacji Teams zgodnie z planem lekcji. Nie zmienia się termin ferii zimowych które przypadają w dniach od 14 do 27 lutego 2022 r.
Zajęcia w CKZ od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r. prowadzone będą stacjonarnie zgodnie z planem lekcji.