7 września 2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – składanie deklaracji

Termin składania deklaracji dla egzaminu w sesji styczeń – luty 2021r. “formuła 2012”:  11 września 2020r., “formuła 2017”: 15 września 2020r.