3 września 2020

Matura 2020 – poprawka. Ważne informacje dla zdających.

Matura 2020 poprawka – ważne informacje dla zdających:

 1. Część pisemna poprawkowego egzaminu maturalnego odbędzie się 8 września 2020r. o godzinie 14.00.
 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 (oke.krakow.pl).
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.
  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 (cke.gov.pl).
 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.
  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdając na egzaminie maturalnym 2020 (cke.gov.pl).
 5. Wytyczne dla uczniów zdających egzamin maturalny 2020
  (na podstawie wytycznych MEN, CKE, GIS z dnia 15 maja 2020r.). (wytyczne zdających egzamin).
 6. Oświadczenie ucznia przystępującego do poprawkowego egzaminu maturalnego w 2020r. (pobierz).

Zachowaj bezpieczną odległość (1,5-2 m) podczas wchodzenia do budynku szkoły.