Kategoria: Przetargi / zamówienia / ogłoszenia

27 grudnia 2017

Zapytanie ofertowe – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka niemieckiego w wymiarze 26 godzin lekcyjnych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania kulturowego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla 2 grup po 16 uczniów w ramach programu Erasmus+ , projektu pn. „Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii”

Pełna treść zapytania ofertowego plik *.pdf – kliknij tutaj >>

6 grudnia 2017

Zapytanie ofertowe – Remont czterech sanitariatów budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie przy ul. Wincentego Pola 1

Pełna treść zapytania Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe – pełna treść Załącznik nr 2 – przedmiar robót Załącznik nr 3 – wykaz osób Załącznik nr 4 – wykaz robót Załącznik nr 5 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 6 – wzór umowy

10 listopada 2017

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na wykonanie remontu 4 sanitariatów oraz malowanie sufitów po wymianie oświetlenia w całym budynku na potrzeby Zespołu Szkół Energetycznych przy ulicy Wincentego Pola 1 w Rzeszowie

Treść ogłoszenia – plik *.pdf

10 listopada 2017

Wykonanie dokumentacji projektowych instalacji elektrycznych w 3-ech pracowniach specjalistycznych tj.: pracownia elektryczna, pracownia elektroniczna, pracownia odnawialnych źródeł energii w budynku szkoły przy ulicy Wincentego Pola 1 w Rzeszowie

Treść ogłoszenia – plik *.pdf