Kategoria: Przetargi / zamówienia / ogłoszenia

25 marca 2022

Notatka spisana dnia 24.03.2022r. dotycząca “zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego, przygotowanie Eurpass CV w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla grupy 16 uczniów w ramach projektu ERASMUS+ nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012124 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

25 marca 2022

Notatka spisana dnia 24.03.2022r. dotycząca “zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z jęz. angielskiego w wymiarze 10 godzin lekcyjnych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania kulturowego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla grupy 16 uczniów w ramach projektu ERASMUS+ nr 2021-1-PL01- KA121-VET-000012124 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

25 marca 2022

Notatka spisana dnia 24.03.2022r. dotycząca ubezpieczenia 16 uczniów i 2 opiekunów wyjeżdżających do Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS+ nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012124 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

22 marca 2022

ZMIANA – zapytanie ofertowe – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, przygotowanie Eurpass CV w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla grupy 16 uczniów w ramach projektu ERASMUS+ nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012124 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

22 marca 2022

ZMIANA – zapytanie ofertowe – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z jęz. angielskiego w wymiarze 10 godzin lekcyjnych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania kulturowego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla grupy 16 uczniów w ramach projektu ERASMUS+ nr 2021-1-PL01- KA121-VET-000012124 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

15 marca 2022

Zapytanie ofertowe – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, przygotowanie Eurpass CV w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla grupy 16 uczniów w ramach projektu ERASMUS+ nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012124 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 marca 2022

Zapytanie ofertowe – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z jęz. angielskiego w wymiarze 10 godzin lekcyjnych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania kulturowego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla grupy 16 uczniów w ramach projektu ERASMUS+ nr 2021-1-PL01- KA121-VET-000012124 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

29 listopada 2021

Wybór oferty: Zapytanie ofertowe: „Świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1.” – notatka służbowa

17 listopada 2021

Zapytanie ofertowe – “Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Energetycznych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, w tym: zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 j.t.);