8 maja 2015

Uczniowie ENERGETYKA na praktykach zawodowych

Na przełomie kwietnia i maja uczniowie klas 3 Zespołu Szkół Energetycznych odbywają praktyki zawodowe. Praktyki trwają 4 tygodnie i odbywają się w przedsiębiorstwach wybranych przez uczniów. Szkoła pomaga uczniom w uzyskaniu zgody na odbywanie praktyki oraz wskazuje przedsiębiorstwa, które gwarantują, że wspomniane 4 tygodnie zaowocują wieloma doświadczeniami a może i szansą na szybkie znalezienie pracy.

20 października 2007

Śladami sławnych ludzi podkarpacia

Praca nad projektem rozpoczęła się we wrześniu 2007 r. i trwa do 10 listopada 2007.  W ramach projektu zrealizowano następujące sesje: 1. Charakterystyka geograficzna rejonu Podkarpacia – mgr A. Bober 2. Wizja świata w malarstwie Z. Beksińskiego – mgr M. Ciąpała 3. Z Wielopola w świat, czyli o życiu i twórczości T. Kantora – mgr […]