18 stycznia 2021

Informacja MATURA 2021

Informuje tegorocznych maturzystów, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

13 stycznia 2021

WAŻNA INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. W. Sikorskiego z dnia 12 stycznia 2021r.  w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wprowadzenia zmian do Aneksu nr 1 do Planu Pracy na rok szkolny 2020/2021 informuję

23 października 2020

KOMUNIKAT – ZDALNE NAUCZANIE

W związku z komunikatem Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020r. uprzejmie informuję, że od 26 października do 6 listopada br. zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych (w tym zajęcia praktyczne realizowane w CKZ) prowadzone będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia online w ZSEn i CKZ będą odbywać się zgodnie z aktualnym planem zajęć (z dnia 21.09.2020r.).

16 października 2020

KOMUNIKAT – ZDALNE NAUCZANIE

Od dnia 19 października 2020r. szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Lekcje online będą prowadzone za pomocą aplikacji Teams zgodnie z aktualnym planem zajęć. Klasy 2bg, 2cg, 2dg, 3bt, 3ct realizują zajęcia praktyczne stacjonarnie w CKZ według aktualnego planu zajęć.