5 lipca 2022

Matura 2022 – termin poprawkowy

Informujemy, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym dla osób, które nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00. Do 12 lipca 2022 r. (wtorek) – należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja). Wyniki oraz przesłanie świadectw do szkół nastąpi 9 września 2022 r.