7 lipca 2021

Wyniki matur….

Od dnia 5 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 wydawane będą wyniki matur i dyplomy zawodowe. Przypominamy że do dnia 12 lipca należy złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego poprawkowego.  Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.