23 sierpnia 2021

Matura 2021 – poprawka. Ważne informacje dla zdających.

Matura 2021 poprawka – ważne informacje dla zdających:

 1. Część pisemna poprawkowego egzaminu maturalnego odbędzie się 24 sierpnia 2021r. o godzinie 9.00. (Należy zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu – 8.30)
 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 (oke.krakow.pl).
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r.
  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 (oke.krakow.pl).
 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r.
  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdając na egzaminie maturalnym 2021 (oke.krakow.pl).
 5. Wytyczne dla uczniów zdających egzamin maturalny 2021
  (na podstawie wytycznych MEN, CKE, GIS). (wytyczne zdających egzamin).
 6. Oświadczenie ucznia przystępującego do poprawkowego egzaminu maturalnego w 2021r. (pobierz).

Zachowaj bezpieczną odległość (1,5-2 m) podczas wchodzenia do budynku szkoły.