25 czerwca 2021

Nagrody od firmy Elektromontaż S.A. Rzeszów

W dniu zakończenia roku szkolnego tj. 25 czerwca ca 2021 r. odbyło się  wręczenie okolicznościowych dyplomów i nagród rzeczowych ufundowanych przez Elektromontaż S.A. Rzeszów dla uczniów klas II i III technikum z największą średnią z przedmiotów zawodowych z danego zawodu. Każdy ze nagrodzonych otrzymał okolicznościowy dyplom oraz smartwatch.

Nagrodzeni uczniowie:

Marcin Reguła klasa 3AT – technik informatyk;

Jakub Dąbrowski klasa 2BS – technik elektryk;

Wiktoria Chmiel klasa 2CS  – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

Damian Czekański klasa 2ES – technik elektronik.