2 stycznia 2020

Konkurs – Przestrzeń Kreatywności

Konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na biznesplan wpisujący się w priorytety Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia

Podkarpackie Centrum Innowacji ogłasza Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na biznesplan wpisujący się w priorytety Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia, pod nazwą „Przestrzeń Kreatywności”.

Zakres tematyczny zgłaszanych biznesplanów powinien dotyczyć jednej lub kilku Inteligentnych Specjalizacji Podkarpacia, którymi są: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informatyka i telekomunikacja oraz jakość życia.

Celem Konkursu jest stworzenie możliwości uczniom i studentom, by ich przelane na papier i skalkulowane pomysły, miały szanse zaistnieć na rynku w postaci produktów i usług, dzięki Programowi Inkubacyjnemu Protolabu Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz opiece mentorskiej i wsparciu administracyjno-prawnemu.

Konkurs rozpoczyna się 7 listopada 2019 r. i jest podzielony jest na dwa etapy.

Termin składania kompletnych biznesplanów to piątek 10 stycznia 2020 r., godz. 16.00.

Więcej szczegółów https://konkurs.pcinn.org/