30 grudnia 2019

Informacja o zawodach okręgowych ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” XXII edycja

W dniu 7 stycznia 2020r. w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie odbędą się zawody okręgowe XXII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z województwa podkarpackiego i części małopolskiego.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 51 uczniów szkół z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Rzeszowa, Tarnobrzegu i Tarnowa.

Rzeszów reprezentują uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych (4 uczniów w grupie elektrycznej, 2 uczniów w grupie elektronicznej) oraz Zespołu Szkół Elektronicznych (3 uczniów w grupie elektronicznej).

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Mariusz Korkosz, sponsorem zawodów okręgowych jest SEP Oddział Rzeszowski.

Celem olimpiady jest:

  • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka, elektronika i teleinformatyka,
  • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej
    i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
  • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
  • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady w Bydgoszczy powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zadania konkursowe wszystkich szczebli przygotowuje oraz sprawdza prace uczestników Rada Naukowa Olimpiady.

W skład Komisji Konkursowej zawodów okręgowych wchodzą nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej tj. dr inż. J. Płoszyńska  przewodnicząca,  dr inż. K. Kamuda, dr inż. R. Ziemba oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Energetycznych mgr inż. D. Malicka – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Jak co roku zawody poprzedzi wizyta uczestników olimpiady wraz
z opiekunami na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PRz. Zwiedzą laboratoria G2A oraz ASSECO,  spotkają się z Dziekanem Wydziału
prof. dr hab. inż. Mariuszem Korkoszem, zapoznają z prezentacją Wydziału przedstawioną przez Prodziekana ds. Kształcenia prof. dr inż. A. Szlachtę.

„EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunkach zgodnych z profilem olimpiady.