29 marca 2019

“Wycieczka zawodowa” uczniów 1CT i 3CT do PGE

Uczniowie 1 CT i 3 CT kierunku „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” uczestniczyli
w warsztatach nt. „Rola Elektrociepłowni w systemie ciepłowniczym miasta na przykładzie PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie”. Zajęcia odbyły się dzięki uprzejmości Zarządu PGE Energia Ciepła Rzeszów oraz ogromnemu zaangażowaniu Pana Dyrektora Grzegorza Pelczara, który przygotował bardzo ciekawy program i oprowadzał nas podczas zwiedzania zakładu.

Na wstępie przeszliśmy szkolenie BHP dotyczące przepisów bezpieczeństwa na terenie zakładu. Obejrzeliśmy filmy i animacje dotyczące historii zakładu oraz procesu budowy budynków należących do majątku PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.  Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie energetycznym kraju, roli elektrowni i elektrociepłowni w krajowym systemie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, pozyskiwaniu energii w systemie kogeneracji. Omówiliśmy również roczny cykl pracy elektrociepłowni oraz uwarunkowania systemowe i środowiskowe. Poruszyliśmy szczególnie zagadnienia związane
z edukacją ekologiczną oraz procesem inwestycyjnym, zagospodarowaniem odpadów komunalnych
na terenie miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego.

 

Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy zakładu i nowoczesnymi systemami wytwarzania
i dystrybucji ciepła i energii elektrycznej w zakładzie PGE EC. W ramach zwiedzania obejrzano pracę urządzeń wytwórczych takich jak: kotły węglowe – rusztowe i pyłowe, bloki gazowo parowy i gazowo silnikowy firmy Rolls Royce oraz Instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii
– ITPOE, gdzie przeanalizowaliśmy cały proces „spalania” odpadów od momentu przyjazdu śmieciarki, poprzez składowanie odpadów, proces spalania, odzysk energii i utylizację zanieczyszczeń.

Wycieczka była bardzo pouczająca, mogliśmy zaobserwować pracę urządzeń w czasie rzeczywistym,
co dało nam niesamowitą frajdę, wiedzę oraz doświadczenie.

Szczególne podziękowania dla P. Dyrektora Grzegorza Pelczara
Głównego Inżyniera ds. Inwestycji i Rozwoju
Kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju

oraz jego współpracowników PGE EC w Rzeszowie, którzy nam towarzyszyli podczas zwiedzania.

„ITPOE (Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii)
w Rzeszowie, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta
i okolic.

Instalacja działająca na terenie Elektrociepłowni w Rzeszowie, należącej do PGE Energii Ciepła, jest ważną częścią systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Rzeszowie, a nowoczesna technologia wykorzystana przy budowie urządzeń doskonale wpisuje się w innowacyjny charakter miasta.  Dzięki ITPOE, ciepło i energia są produkowane w ekologiczny i przyjazny dla środowiska sposób, czyli z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów z selektywnej zbiórki, które teraz trafiają na składowisko.

Sprawdzona i bezpieczna technologia dla Rzeszowa

Instalacja ITPOE powstała z wykorzystaniem bezpiecznej i powszechnie stosowanej w Europie technologii, obecnej już w takich aglomeracjach miejskich, jak Wiedeń, Sztokholm, czy Paryż. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów ITPOE spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska. W realny sposób wpłynie to na poprawę jakości powietrza w regionie. W przypadku spalarni odpadów obowiązują wymagania znacznie bardziej restrykcyjne niż dla innych obiektów wytwarzających energię. Rozwiązania zastosowane w ITPOE z nawiązką te normy spełniają. Dzięki inwestycji wyprodukowane w ITPOE ciepło zasili miejską sieć, natomiast energia elektryczna zostanie wprowadzona do systemu elektroenergetycznego. Instalacja będzie więc stanowić dla miasta podstawowe źródło zasilania w ciepło i energię elektryczną.

Dzięki budowie ITPOE oraz wieloletniemu programowi modernizacji Elektrociepłowni Rzeszów mieszkańcy tego miasta mogą liczyć na wieloletnie bezpieczeństwo dostaw ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji, czyli procesie, w którym powstają dwa „produkty”: prąd i ciepło. Zwiększające się możliwości wytwarzania ekologicznego ciepła doskonale wpisują się w „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rzeszowa” z maja 2015 r. Ciepło płynące z miejskiej sieci ciepłowniczej określono w nim jako najefektywniejsze pod względem ekologicznym.”

Fragment pochodzi: https://pgeenergiaciepla.pl/spolki-i-oddzialy/Instalacja-Termicznego-Przetwarzania-z-Odzyskiem-Energii/Instalacja-Termicznego-Przetwarzania-z-Odzyskiem-Energii-ITPOE

Artykuł przygotował: Tomasz Kasprzyk nauczyciel ZSEn
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
sdr
dav
sdr
dav
sdr
dav
dav
dav
dav
sdr
dig
sdr
dav
sdr
dav
dav
dig
dav
sdr
mde
dav
sdr