29 marca 2019

Propagujemy Odnawialne Źródła Energii

Uczniowie klas 1 CT i 3CT samodzielnie zaprojektowali i wykonali materiały informacyjne o swoim kierunku OZE – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W ramach tego działania zostały wykonane: koszulki, kubeczki, foldery reklamowe, ulotki oraz stend reklamowy. Dodatkowo przy współpracy z uczniami z klasy 4 CT (Dawid Płotczyk i Jakub Serafin) i szczególnie uczennicy Natalii Rabczak z klasy 2 AT, przygotowano komiks pt. „Smog czy smok” dotyczący zagadnień związanych z ochroną środowiska i zjawiskiem smogu, jak powstaje i jak z nim walczyć.

Natalia Rabczak jest autorką opracowań i interpretacji graficznych urządzeń energetyki odnawialnej, które wykorzystywaliśmy w naszych materiałach.