5 lipca 2018

75 rocznica śmierci gen. Władysława Sikorskiego

4 lipca, w rocznicę śmierci gen. Władysława Sikorskiego – wybitnego męża stanu, naszego rodaka  w parku Jedności Polonii z Macierzą gdzie znajduję się pomnik generała odbyła się uroczystość upamiętniająca, tragiczną śmierć sprzed 75 lat. Były przemówienia przedstawicieli władz, apel poległych, salwa honorowa, składanie wieńców. W tej uroczystości udział wzięli przedstawiciele szkoły.  Obecni byli: dyrektor szkoły pani Irena Jamróz oraz wicedyrektor pan Zbigniew Zagrodnik, poczet sztandarowy reprezentowali: Kocan Sławomir, Serafin Jakub, Ostrowski Jakub – pod opieką pana Andrzeja Nowaka.