2 lipca 2018

Nagrody dla najlepszych uczniów od firmy Elektromontaż S.A.

W dniu zakończenia roku szkolnego tj. 22.06.2018r. 5 uczniów szkoły, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych uzyskaną w wyniku klasyfikacji rocznej kształcący się w zawodach:

  • technik elektryk – Sławomir Kocan
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – Andżelika Kida
  • technik elektronik – Jakub Kolek
  • technik informatyk – Daniel Zieliński
  • elektryk – Adrian Stawarz

otrzymali z rąk pana Sławomira Ciuła Prezesa Zarządu firmy Elektromontaż S.A. nagrody w postaci dysków zewnętrznych i głośników bluetooth.