27 stycznia 2017

Wyjazd nauczycieli ZSEn do Hiszpanii w ramach projektu “Budujemy dom samowystarczalny energetycznie!” – Nasi w Hiszpanii ‘2017 – zdjęciowa kronika wyjazdu

Wyjazd odbywa się w ramach projektu “Budujemy dom samowystarczalny energetycznie!” finansowanego ze środków EFS na zasadach Erasmus+.

Dzień 1

cz1

Dzień 2

cz2

Dzień 3

cz3

Dzień 4

cz4

Dzień 5

d5

Dzień 6

d6