16 stycznia 2017

XIX edycja zawodów okręgowych ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”

W dniu 10 stycznia 2017r. w naszej szkole odbyły się zawody okręgowe XIX edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i części małopolskiego.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 69 uczniów szkół z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Leżajska, Mielca, Przemyśla, Przeworska, Ropczyc, Rzeszowa, Sanoka, Tarnobrzega i Tarnowa.

Rzeszów reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych (5 uczniów w grupie elektronicznej) oraz 3 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w grupach: elektrycznej, elektronicznej.

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek, sponsorem zawodów okręgowych był SEP Oddział Rzeszowski oraz firma Usługi Elektryczne „FAZA”.

Celem olimpiady jest:

  • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka, elektronika i teleinformatyka,
  • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
  • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
  • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Otwarcie olimpiady odbyło się w sali posiedzeń Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Zebranych powitał prodziekan Wydziału dr inż. Dominik Strzałka.
Wśród zaproszonych gości oprócz uczestników i opiekunów byli: przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta pani Jadwiga Miąsik, prezes Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich pan Bolesław Pałac i Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pan Zbigniew Detyna.

O godzinie 12.00 w sali Zespołu Szkół Energetycznych rozpoczęły się zawody okręgowe.

Otwarcia zawodów dokonała dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych pani Irena Jamróz, a następnie głos zabrał p. Z.Detyna życząc uczestnikom powodzenia. Przewodnicząca Komisji Konkursowej pani dr inż. Jadwiga Płoszyńska przedstawiła zasady przeprowadzenia zawodów okręgowych i uczestnicy przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych. Po zakończeniu zawodów o godz. 14-tej uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na uroczysty obiad sponsorowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.

„EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunki zgodne z profilem olimpiady.

Galeria zdjęć >>

euro